Your browser does not support JavaScript!
教務處
~新生醫護管理專科學校教務處~
教務處
教務法規
校外教學實施要點 [ 2019-06-25 ]
 
107.9.19 107學年度第一學期第1次教務會議訂定
排課實施要點 [ 2019-05-22 ]
 
 
 

各辦法、要點相關表單

請使用google chrome瀏覽器至下列網址下載

一、教師評鑑相關表單

輔導相關表單

評鑑申復表

 

二、教學評量相關表單

輔導相關表單

調閱申請表

 

三、教師專業成長社群相關...

學生轉科辦法 [ 2017-04-05 ]
 
學生休復學辦法 [ 2017-04-05 ]
 
學則 [ 2017-03-16 ]
 
抵免學分辦法 [ 2017-03-16 ]
 
學業成績考查辦法 [ 2017-03-16 ]
 
更改各項成績辦法 [ 2017-03-16 ]
 
 
 
 
學生選課辦法 [ 2016-04-25 ]